WEB DESIGN
KGPN Sp. z o.o. powstała w 2003 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku w zakresie eksperckich usług zarządzania wierzytelnościami. KGPN współpracuje z największymi firmami na rynku wierzytelności zdobywając wiedzę i doświadczenie potrzebne do ciągłego i dynamicznego rozwoju, który spółka notuje od początku działalności. W 2005 roku powstaje Kancelaria Prawna Maria Szewczyk Janicka i Wspólnicy S.K., która ma na celu uzupełnienie usług KGPN o windykacje sądową i egzekucję komorniczą, co gwarantuje dalszy i szybszy rozwój firmy. W roku 2007 zakupiony zostaje duży pakiet wierzytelności telekomunikacyjnych co pozwala na rozwój spółki w zakresie obrotu wierzytelnościami. W 2012 roku KGPN przekształca się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Back to Top